Przedsiębiorco, uzupełnij dane w CEIDG! Inaczej zostaniesz wykreślony

Przedsiębiorco, uzupełnij dane w CEIDG! Inaczej zostaniesz wykreślony

Przedsiębiory, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaną wykreśleni z listy ewidencji.

Wymóg podawania numeru PESEL przy rejestracji w CEIDG wprowadzono w 2001 roku. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku dała przedsiębiorcom dwuletni okres na uzupełnienie tej informacji. Termin mija w sobotę.

Wykreślenie z listy ewidencji grozi przedsiębiorcom zarejestrowanym przed 2001 rokiem, którzy do tej pory nie uzupełnili tej informacji.

Dane firmy w CEIDG można zaktualizować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr osobiście, telefonicznie lub za pomocą platformy EPUAP poprzez subkonto CEIDG.

Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Partnerzy