Śmierć przedsiębiorcy nie będzie oznaczać końca firmy

Śmierć przedsiębiorcy nie będzie oznaczać końca firmy

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, śmierć osoby prowadzącej jednoosobową działalność powodowała, że firma umierała wraz z nim. Teraz to się zmieni - prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na dalsze istnienie firmy w przypadku śmierci właściciela.

Nowe przepisy dotyczyć będą około 2 milionów jednosobowych przedsiębiorstw istniejących na terenie naszego państwa.

Do tej pory spadkobiercy przejmowali majątek zmarłego, jednak nie mieli możliwości korzystania z elementów niezbędnych do dalszego działania przedsiębiorstwa. Podpisana przez prezydenta ustawa stworzy możliwość wskazywania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego. Tym samym przedsiębiorca nie będzie zabierał już firmy wraz z sobą do grobu.

Prawnym następcą przedsiębiorcy będą mogły zostać osoby określone w ustawie - w tym współmałżonek, spadkobierca ustawowy, spadkobierca testamentowy oraz zapisobierca windykacyjny.

Nowe przepisy wejdą w życie w IV kwartale 2018 roku.

Partnerzy