Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat częstochowski
Rekomendacje

FISKUS sp. z o.o. BIURO RACHUNKOWE

Adres:
ul. Wilczyńskiego 25E lokal 011
10-686 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
Olsztyn
Dane kontaktowe:
Telefon: 89 65 12 217, 511 22 33 44
Social media:
Strona www: http://www.fiskus.biz.pl/
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych,
- opracowywanie zakładowych planów kont,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
- sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
- doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
- sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
- sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
- doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
- budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
- doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
- pozyskiwanie kredytów bankowych,
- przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
- kontakty z urzędami państwowymi.
Oferty
Polecam Obserwuj
Poproś o ofertę
Partnerzy