Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat grodziski

Kary dla przedsiębiorców za łamanie obostrzeń

Kary dla przedsiębiorców za łamanie obostrzeń

Przedsiębiorcy mają być karani za naruszenie rządowych nakazów i zakazów, m.in. za złamanie przez pracowników nakazu kwarantanny - wynika z projektu tzw. małej tarczy antykryzysowej.

W projekcie tzw. małej tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy, które mogą oznaczać dotkliwe sankcje dla biznesu. Jak informuje "Rzeczpospolita" chodzi o art. 18 projektu, który mówi, że naruszenie przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów w prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wydanych na podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności z rządowych programów antykryzysowych.

Przedsiębiorcy mogliby zostać ukarani np. za zlekceważenie obowiązku poddania się kwarantannie czy naruszenie czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców.

Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, takie sankcje są szkodliwe i trudne do wyegzekwowania. Jak zauważa "Rzeczpospolita", możeliwe jest, że opcja nakładania kar na przedsiębiorców to legislacyjne niedopatrzenie, które powinno zostać usunięte w trakcie pracy nad projektem w Sejmie.

Partnerzy