Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty łaski i zduńskowolski

Pozywa Skarb Państwa za ograniczenia związane z zamrożeniem gospodarki

Pozywa Skarb Państwa za ograniczenia związane z zamrożeniem gospodarki

Właściciel sieci klubów fitness domaga setek tysięcy złotych od Skarbu Państwa. Ma to być odszkowanie za straty spowodowane złym - jego zdaniem - zarządzaniem kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Czy polscy przedsiębiorcy zażądają milionów złotych od państwa za zamrożenie gospodarki?

Zaniechanie wprowadzenia - pomimo przesłanek faktycznych - stanu klęski żywiołowej, powoduje, że odpowiedzialność państwa będzie określana na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorcy muszą jednak udowodnić, że wprowadzone ograniczenia przez rząd doprowadziły do strat.

Radosław Jarmuła, właściciel sieci siłowni OTF, domaga się od Skrbu Państwa pół miliona złotych. 274 tys. zł ma zrekompensować poniesione koszty, 184 tys. zł pokryć utracone zyski. Twórcy pozwu powołują się na przepisy zawarte w konstytucji i ustawie o stanie klęski żywiołowej.

Jak czytamy w ustawie zasadniczej - odszkodowanie przysługuje za każde niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietnia 2002 roku mówi, że jest ona stworzona na potrzeby sytuacji, jaka ma obecnie miejsce w Polsce: "Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych. (...)  Ilekroć w ustawie jest mowa o katastrofie naturalnej rozumie się przez to zdarzenie związane z (...) działaniem chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu".

Rząd nie chce jednak wprowadzić stanu klęski żywiołowej ze względów finansowych. Przyznał to m.in. były wicepremier Jarosław Gowin. Po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej przedsiębiorca mógłby złożyć wniosek o odszkodowanie do odpowiedniego wojewody.

Czy niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest wyraźnym zaniechaniem ze strony władzy? Zdaniem niektórych prawników tak.

Partnerzy