Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Plan miasta Kłodzko

Bank Gospodarstwa Krajowego: 30 mld zł na gwarancje dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego: 30 mld zł na gwarancje dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększa środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych, dzięki czemu znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu.

- Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie pomocowym dotyczące budżetu Funduszu Gwarancji Kryzysowych, z którego BGK udziela gwarancji spłat zobowiązań. Dzięki dodatkowym 24,5 mld zł budżet funduszu wzrósł do 30 mld zł, co umożliwi większej liczbie firm uzyskać dostęp do finansowania w postaci kredytów lub faktoringu. Jest to jedno z rozwiązań dla przedsiębiorstw z wielu sektorów jako odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę - informuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak zaznacza Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK, dodatkowe środki, o które postarał się BGK, to szansa dla wielu przedsiębiorstw, w tym m.in. ciepłowni. Gwarancje płynnościowe pozwolą zwiększyć finansowanie obrotowe dla tego sektora, aby pokryć rosnące ceny surowców. - Część pieniędzy będzie mogła wesprzeć inwestycje, np. budowę nowych źródeł wytwórczych. Transformacja sektora energetycznego jest kluczowym celem bezpieczeństwa strategicznego, jednego z programów modelu biznesowego BGK.

Produkty gwarancyjne udzielane z Funduszu Gwarancji Kryzysowych BGK to gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych. Stanowią one pomoc publiczną na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. - Gwarancja płynnościowa i na inwestycje zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego średniemu lub dużemu przedsiębiorcy przez bank współpracujący z BGK. Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych. Może pokryć do 80 proc. kwoty i sięgać maksymalnie 200 mln zł. Prowizja, której wysokość kształtuje się poniżej stawek rynkowych, zależy od wielkości przedsiębiorstwa korzystającego z gwarancji. Maksymalna kwota kredytu lub sumy kredytów objętych gwarancją może wynosić maksymalnie 250 mln zł - informuje bank.

Gwarancja spłaty limitów faktoringowych zabezpiecza spłatę limitu faktoringowego przyznanego przez faktora. Dzięki gwarancjom, przedsiębiorcy mają korzystniejsze od standardowych warunki umowy limitu faktoringowego i dostęp do limitu także w przypadku, gdy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem albo ubezpieczeniem. Z tej gwarancji mogą korzystać przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, tj. MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych.

Partnerzy