Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat grodziski

Na jakie wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy poszkodwani sytuacją na Odrze?

Na jakie wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy poszkodwani sytuacją na Odrze?

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze - zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy dotyczące jednorazowego świadczenia wchodzą w życie dziś.

- O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze, tj. z branży turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki.), branży gastronomicznej (restauracje, bary) i branży sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego). Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na terenie powiatów, przez które przepływa Odra, lub położonych w jej pobliżu. Kody PKD uprawnionych branż oraz powiaty, na terenie których była prowadzona pozarolnicza działalność zostały wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy - informuje ZUS.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r. (RJS) od 30 września 2022 r. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Można go złożyć tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Partnerzy