Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat częstochowski

Polska spada w rankingu Banku Światowego. Coraz trudniejszy biznes w naszym kraju?

Polska spada w rankingu Banku Światowego. Coraz trudniejszy biznes w naszym kraju?

Polska spadła o siedem pozycji na 40. miejsce w najnowszym rankigu Banku Światowego.  Raport Doing Business 2020 nie przynosi dobrych wiadomości dla przedsiębiorców i wystawia obecnej władzy niską ocenę - informuje Rzeczpospolita.

Głónymi kryteriami oceny w omawianym rankigu są:

- start w biznesie (procedury, koszty, wymagane dokumenty itp.) - 128 miejsce
- pozwolenia na budowę (dokumenty, czas, koszty itp.) - 39. miejsce
- dostawa prądu - 60. miejce
- procedury rejestracji nieruchomości - 90. miejsce

W kredytowaniu biznesu mamy 37. miejsce, w ochronie inwestorów mniejszościowych - 51; system podatkowy dał nam 77 miejsce, a liderem światowym jesteśmy w handlu zagranicznym; zamówienia rządowe (procedury, czas, przejrzystość) - 55 miejsce; niewypłacalność (regulacje, koszty itp.) - 25 miejsce) - podaje Rzeczpospolita.

Zdaniem autorów raportu, w wypadku Polski w minionym roku na plus wypada przyspieszenie dostawy prądu dzięki wdrożeniu nowej platformy serwisowej dla klientów. Dużym minusem jest natomiast wydłużona procedura rejestracji nieruchomości - Polska utrudniła przenoszenie nieruchomości, wydłużając czas potrzebny na złożenie wniosku o rejestrację w księdze wieczystej - informują autorzy raportu.

Najlepszym krajem do robienia biznesu według raportu jest Nowa Zelandia, która wyprzedza Singapur i Hongkong. Liderem Unii Europejskiej jest Dania. Polskę wyprzedziło 13 państw UE.

Partnerzy