Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty łaski i zduńskowolski

Przedsiębiorcy apelują o zamrożenie najniższych pensji na dotychczasowym poziomie

Przedsiębiorcy apelują o zamrożenie najniższych pensji na dotychczasowym poziomie

W 2021 roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 200 złotych i wynieść 2800 złotych brutto - wyniki z przyjętego przez Radę Ministrów budżetu. Zdaniem przedsiębiorcców wyższa płaca minimalna oznaczać będzie większe bezrobocie.

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, która apeluje o zamrożenie płacy minimalnej i zmianę algorytmu jej naliczania, wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia w dobie kryzysu pociągnie za sobą wzrost bezrobocia, szarej strefy i inflacji.

- Zwiększenie bezrobocia, szarej strefy i inflacji – taki może być efekt podniesienia płacy minimalnej w Polsce do poziomu rekordowego w Unii Europejskiej w okresie największego kryzysu od kilkudziesięciu lat.

Zdaniem rady, podwyższenie płacy minimalnej w obliczu pandemii i kryzysu gospodarczego wydaje się zupełnie pomijać przesłanki ekonomiczne i negatywne konsekwencje dla rynku pracy. - Najważniejsze jest wyjście z kryzysu, utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy, niedopuszczenie do wzrostu inflacji i szarej strefy. Ryzyko, że negatywne konsekwencje wzrostu płacy minimalnej przewyższą efekty socjalne jest ogromne – alarmuje Rada Przedsiębiorczości.

Partnerzy