Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat olsztyński

Przedsiębiorcy gotowi do rozmów w sprawie Polskiego Ładu

Przedsiębiorcy gotowi do rozmów w sprawie Polskiego Ładu

Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych nad rozwiązaniami gospodarczymi wchodzącymi w skład Polskiego Ładu. Wiele z przedstawionych zmian budzi niepokój przedsiębiorców, którzy są gotowi do rozmów z rządem.

Jak podkreśla Konferecja Lewiatan, zmiany w składce zdrowotnej uderzają w mikroprzedsiębiorców, którzy zostali już dotkliwie pokrzywdzeni przez pandemię. Skutki tej zmiany odczują także duże firmy, które będą musiały wyrównać swoim pracownikom straty spowodowane wyższymi obciążeniami. - Jest to kilkaset tysięcy firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, które stanowią o sile naszej gospodarki i przedsiębiorczości. Są to firmy budowane przez lata, duże zakłady zatrudniające wielu pracowników. To przedsiębiorcy, którzy ponoszą pełne ryzyko biznesowe związane z utrzymaniem zamówień, produkcji, zatrudnienia i koniecznością ciągłego rozwoju, aby utrzymać konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Propozycja otwarcia rozmów z zadowoleniem została przyjęta przez Radę Przedsiębiorczości, którą tworzą tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

Jak informuje Rada Przedsiębiorczości, rozmowy na temat zmian w założeniach Polskiego Ładu mają na celu utrzymać jego prospołeczny charakter, niwelując impulsy antyrozwojowe.

Partnerzy