Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty wschowski i nowosolski

Przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Do piątku przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. Firmom na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano już 1,2 mld złotych. Z kolei łączna kwota udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 482 mln zł.

Najczęściej przedsiębiorcy wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania na trzy miesiace zkładek ZUS. Jak infnormuje MRPiPS, takich wniosków złożono już 1,2 mln. 50,6 tys. wniosków dotyczyło natomiast odroczenia lub rozłożenia składek ZUS.

Przedsiębiorcy złożyli też 14,4 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a łączna kwota wsparcia to 1,2 mld zł. Najwięcej środków przyznano firmom ze Śląska – 400 mln zł, Dolnego Śląska – 165 mln zł i Podkarpacia – 87,7 mln zł – wylicza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Do powiatowych urzędów pracy złożono 345,6 tys. wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Do piątku rozpatrzono pozytywnie 96,4 tys. wniosków o pożyczkę na łączną kwotę 482,1 mln zł (w tych wnioskach o pożyczkę ujęto ponad 195 tys. pracowników).

- O świadczenie postojowe zawnioskowało już z kolei 341 tys. osób samozatrudnionych i prawie 53 tys. zleceniobiorców. Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Do piątku blisko 340 mln zł z tytułu świadczenia postojowego trafiło już na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców - czytamy w komunikacie resortu.

Jak dodaje Marlena Maląg, te liczby pokazują z jednej strony jak ważne i potrzebne było wprowadzenie tarczy antykryzysowej, a z drugiej strony dowodzą, że poszczególne instrumenty tarczy działają, a pieniądze trafiają na konta zainteresowanych.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Partnerzy