Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat krapkowicki

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządzących. "Żeby dzielić, trzeba tworzyć"

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządzących. "Żeby dzielić, trzeba tworzyć"

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządu o głębszą weryfikację rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie i szersze konsultacje społeczne w tej sprawie. Przedsiębiorcy nie kryją swoich obaw i jak zauważają, głównym  przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji.

Zdaniem Rady rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń.

- Redystrybucja następuje od aktywnych uczestników rynku pracy w kierunku pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko  najmniej zarabiający, polska klasa średnia  będąca motorem rozwoju gospodarczego straci - czytamy w apelu.

Jak tłumaczą przedsiębiorcy, korzyści osiągane przez rodziny w wieku emerytalnym mają wynieść aż 11,3 mld zł, podczas gdy większość rodzin w wieku produkcyjnym poniesie łącznie straty w wysokości 6,2 mld zł. - Reforma kładzie więc nacisk na stymulację popytu i zwiększenie korzyści pewnej grupy podatników przyrównoczesnym obciążeniu pozostałych grup; nie przewiduje natomiast zbyt wielu rozwiązań propodażowych. Zaniedbuje ponadto kluczowe wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska, związane  z  depopulacją,  transformacją  energetyczną,  ochroną  klimatu,  niską  stopą  inwestycji, rosnącą inflacją imalejącym tempem wzrostu w długim okresie.

Rada Przedsiębiorczości zaznacza też, że korzyści z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższego  drugiego progu skali podatkowej zniwelowane zostaną przez liniowy sposób naliczania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy zaapelowali do rządu Zjednoczonej Prawicy o wstrzymanie zakładanego tempa wprowadzanej reformy. - Waga i złożoność tych problemów wymagają głębszego namysłu i szerszych konsultacji społecznych. Potrzebna jest dziśnie tylko korekta proponowanych zmian, lecz także poszerzenie ich o te obszary, które są  najistotniejsze z  perspektywy strategicznego rozwoju Polski.

Partnerzy