Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat łukowski

Tarcza antykryzysowa wspomoże przedsiębiorców zmagających się z dłużnikami

Tarcza antykryzysowa wspomoże przedsiębiorców zmagających się z dłużnikami

Jak donosi "Rzeczpospolita", Tarcza antykryzysowa 4.0 skraca czas, po którym przedsiębiorca może odliczyć od dochodu tzw. ulgę na złe długi. To spore wsparcie dla właścicieli firm, którzy zmagają się z dłużnikami.

Przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu kwoty nieściągnięte od kontrahentów. Z ulgi na złe długi skorzystać można po przekroczeniu terminu 90 dni od upływu terminu płatności. Dzięki tarczy antykryzysowej, termin ten został skrócony do 30 dni.

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy odczuli "negatywne konsekwencje ekonomiczne" pandemii, a takimi wedługf resortu finansów są: spadek dochodów, ograniczenie działalności czy utrata płynności finansowej.

Skorzystanie z ulgi zmniejszy zaliczki na podatki PIT/CIT. Skrócenie terminu nie działa w przypadku podatku VAT, kiedy to nadal obowiązuje dawny 90-dniowy termin. Z ulgi mogą skorzystać także firmy, które płacą zaliczki uproszczone.

Partnerzy