Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty leżajski i niżański

Firmy z sektora MŚP wracają do normalnej działalności

Firmy z sektora MŚP wracają do normalnej działalności

W najbliższych tygodniach przychody sektora ulegną poprawie za sprawą powolnego odbudowywania się popytu na dobra i usługi - czytamy w analizie Banku Gospodarstwa Krajowego. Firmy z sektora MŚP powoli wracają do normalnej działalności a znacząca część pracowników powraca do pracy.

Od poprzedniego pomiaru badania ilościowego BGK „Kondycja MŚP w okresie epidemii koronawirusa oraz ocena skuteczności tarczy antykryzysowej” wzrósł odsetek firm z sektora MŚP, które wracają do pełnej działalności; 99 proc. firm utrzymało się na rynku, co oznacza, że tarcza antykryzysowa działa, a firmom udaje się przetrwać trudny okres.

Około 20 proc. firm deklaruje, że ich przychody utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. W kolejnych tygodniach sytuacja będzie ulegała poprawie za sprawą powolnego odbudowywania się popytu na dobra i usługi. Pracownicy wracają na rynek. Obecnie przybliżona skala redukcji zatrudnienia wobec stanu sprzed pandemii wynosi około 185 tys. osób. W poprzednich dwóch falach skala wynosiła odpowiednio 500 i 600 tys. osób.

Z badań wynika również, że ponad połowa firm (52 proc.) skorzystała albo korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej.

- Pomimo tego, że sytuacja firm wciąż jest trudna, to powoli wracają one do normalnej działalności, czego dowodem jest powrót do pracy znaczącej części pracowników. Oczekujemy, że w kolejnych falach badania sytuacja będzie ulegała poprawie, przede wszystkim w związku z powolnym odbudowywaniem się popytu na dobra i usługi. Sytuacja małych i średnich firm wraca do normy także dzięki temu, że znaczny ich odsetek korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej - komentuje Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

materiały prasowe / BGK

Partnerzy