Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty łaski i zduńskowolski

W życie wchodzi ustawa antyzatorowa. Kary dla przedsiębiorców nie płacących faktur na czas

W życie wchodzi ustawa antyzatorowa. Kary dla przedsiębiorców nie płacących faktur na czas

Od stycznia 2020 roku obowiązywać będzie tzw. ustawa antyzatorowa. Jej celem jest skrócenie terminów na zapłatę faktur oraz wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w podatku PIT i CIT. Największe firmy czeka również obowiązek raportowania praktyk płatnicznych...

Polski przedsiębiorca na zapłacenie faktury średnio musi czekać 3 miesiące i 25 dni. Dla wielu jest to ogromna bariera w prowadzeniu działalności. Nowa ustawa ma ograniczyć skalę tego zjawiska, wprowadzając bardzo dotkliwe konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nieterminowo realizują swoje płatności.

Możliwość karania przedsiębiorstw generujących największe zatory otrzymał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania UOKiK wobec dłużników będą wszczynane z urzędu lub na wniosek, ale co istotne, nie będą karane te podmioty, które nie płacą swoim podwykonawcom, ponieważ same nie otrzymały zapłaty w terminie.

Według nowych przepisów, w przypadku relacji pomiędzy biznesem a administracją publiczną, maksymalny termin płatności wynosić będzie 30 dni, z kolei w relacjach między dużymi i małymi przedsiębiorcami będzie to 60 dni.

Inną ważną zmianę będzie wprowadzenie ulgi na złe długi w podatku PIT i CIT oraz obowiazek raportowania praktyk płatnicznych dla największych firm. Te każdego roku będą przekazywać do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty.

Partnerzy