Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty żniński i mogileński

Tarcza 6.0 przyjęta przez Sejm. Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców

Tarcza 6.0 przyjęta przez Sejm. Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców

Sejm przyjął pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych rządowymi obostrzeniami. Oznacza to wsparcie m.in. dla branży usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej czy sprzedaży detalicznej.

Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zagłosowało 433 posłów, 3 było przeciwnych, a 13 wstrzymało się od głosu.

Wśród proponowanych rozwiązań kłopotów polskich przedsiębiorców znalazły się zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego. Rozwiązanie te dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD), w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

Przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 roku przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 roku, będą mogli liczyć na zwolnienie z ZUS na listopad, dopłaty do miejsc pracy przez trzy miesiące, postojowe za listopad oraz mikropożyczki do 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z oczekiwaniami, przyjęta nowelizacja zakłada zwolenienie z opłaty targowej z 2021 roku z jednoczesną rekompensatą dla samorządów, przy założeniu takiej samej wysokości wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 roku jak w 2019 roku. Rekompensata ma być wypłacana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyjęto również poprawkę, zakładającą możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego także prowadzącym m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz rozszerzono katalog przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z instrumentów wsparcia m.in. o branżę turystyczną, przewoźników, pilotów wycieczek w sytuacji, gdy ich przychody w październiku lub listopadzie 2020 roku będą niższe o 75% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Partnerzy